O nich, z żabiej perspektywy (Joanna Chmielewska i Lech Jęczmyk)

Kim są dziś starsi ludzie? Ciężarem na barkach młodych ludzi, łożących na ich przeklęte emerytury? Wstydliwym marginesem świata, którego ideałem jest młodość, młodość, młodość? W którym...