O tym, czego nie ma i nie ma jeszcze bardziej – „Gamedec. Sprzedawcy lokomotyw”, Rebis, 2017.

Fala recek już się nad nim przewaliła, pora pochylić się głębiej nad „Gamedekiem. Sprzedawcami lokomotyw”. Nad kolejnymi przygodami mojego ulubionego anielskiego charakterku: Torkila Aymore. Philipa Marlowe...