[podcast] Naukawo o fantasy, czyli mądrości pubowych część pierwsza