Nowa Fantastyko, będziesz ćwiartowana! Chciałaś – masz.

We wstępniaku do Nowej Fantastyki 07 (454) 2020 jej redaktor naczelny, Jerzy Rzymowski, napisał: „Ostatnie lata coraz wyraźniej pokazują, że nie potrzeba odgórnie narzuconego totalitarnego reżimu,...