[podcast] Patryk o literackich korzeniach Jacka Komudy i jego szansach filmowych

Wierny Soroka tuż przed wyrażeniem podwójnie 🙂  autorytatywnej opinii.