Zero w każdej skali.

Podjąłem męską, trudną decyzję. Jestem gotów ponieść wszystkie jej konsekwencje. Z pełną odpowiedzialnością za te słowa twierdzę z całą szczerością, na jaką mnie stać: w życiu...