Wierny Soroka tuż przed wyrażeniem podwójnie 🙂  autorytatywnej opinii.